Orishaft

Kotimainen Orishaft – savunhallintakanava, tavallisemmin sanottuna savunpoistokuilu, on tehdasvalmisteinen, CE-merkitty ja EI60-luokiteltu paloturvallisuustuote! Tulipalon sattuessa Orishaft turvaa ihmishenkiä ja rakennuksia sekä savulta että kuumuudelta erinomaisen paloneristyskykynsä ansiosta.

Savunhallintajärjestelmät suunnitellaan poistamaan tulipalotilanteessa savu ja kuumuus rakennuksen ulkopuolelle. Mikäli kuumien savukaasujen poistaminen rakennuksen ulkopuolelle tapahtuu muiden palo-osastojen läpi, täytyy savu poistaa paloa eristävän kanavan kautta. Tähän tilanteeseen KeraVent on kehittänyt modulaarisen, helposti asennettavan ja erittäin tiiviin savunhallintakanavan. Orishaft – savunhallintakanava asennetaan pystysuoraan ja se voi kulkea useiden palo-osastojen läpi matkalla rakennuksen ulkopuolelle.

Orishaftia voidaan käyttää yhdessä painovoimaisten savunpoistoluukkujen (EN 12101-2) tai korkean lämpötilan puhaltimien (EN 12101-3) ja savunhallintapeltien (EN 12101-8) kanssa. Lisäksi tuote voidaan asentaa paineistamaan savuttomia alueita.

Tyypillisiä käyttökohteita Orishaftille ovat liikerakennukset, kauppakeskukset, sairaalat ja asuinkerrostalot.

Dokumentit

Asennusdetaljit